WHO AM I ?


สวัสดีครับ ผมมีนามว่า M-307 เป็นนักศึกษา ปวช. ชัั้นปีที่ 2 ไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิก ผมมีความหลงไหลในการเขียนโปรแกรมและทำเว็บไซต์ ต่าง ๆ นา ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์ ระบบเช็คชื่อเข้า - ออกหอนอนให้กับโรงเรียนและโปรแกรมคำนวนค่าไฟฟ้าให้กับวิทยาลัยและอื่น ๆ อีกมากมายที่ผมทำ โดยล่าสุดที่ทำคือระบบตรวจสอบคำหยาบใน Youtube ขณะ LIVE และ Bot Discord เพื่อเป็นการฝึกตนเอง และ พัฒนาฝืมือในด้านของสายโปรแกรมโดยตรง ในเรื่องของโปรแกรมอำนวยความสะดวก และ อุปกรณ์ทำความสะดวกต่าง ๆ นา ^^